Mohim

Deklarata Disclaimer

Përmbajtja në dispozicion në këtë faqe interneti është për argëtim të përgjithshëm dhe interesit vetëm dhe ne nuk urdhër ose garanton saktësinë e saj ose plotësinë. Kjo është përgjegjësia juaj për të gjykuar saktësinë ose plotësinë e përmbajtjes përpara duke u mbështetur në atë në ndonjë mënyrë. Përdorimi jote i përmbajtja (për çfarëdo qëllimi) është në rrezik juaj i vetëm.
Për dërgimin e ankesave në lidhje me ndonjë përmbajtjen në faqen e internetit ju lutem përdorni formularin tonë të kontaktit.

Ne përjashton çdo detyrim të çdo lloji (duke përfshirë neglizhencës) në lidhje me çdo informacion palës së tretë ose materiale të tjera në dispozicion në, ose cila mund te arrihen përdorur, ky website.

Ju jeni përgjegjës vetëm për vlerësimin e ndonjë shërbimeve të ofruara nga palët e treta nëpërmjet kësaj faqeje interneti apo në internet. Ne nuk do të jetë një parti ose në ndonjë mënyrë përgjegjës për çdo transaksion midis jush dhe palëve të treta. Çdo informacion personal që ju mund të dëshironi të zbulojë për palët e treta është në rrezik tuaj.

Reklamat:

Edhe pse ne ofrojmë reklama falas në këtë faqe, ne jemi të lirë të refuzojë një shpallje për këtë faqe interneti pa asnjë shpjegim.

Komentet janë të mbyllura.