Ansvarsfriskrivning

Ansvarsfriskrivning uttalande

Innehållet på denna webbplats är för allmän underhållning och intresse bara och vi garanterar inte eller garantera dess riktighet eller fullständighet. Det är ditt ansvar att bedöma riktigheten eller fullständigheten av innehållet innan förlita sig på det på något sätt. Din användning av innehållet (oavsett ändamål) sker på egen risk.
För att skicka klagomål om innehållet på webbplatsen använder du vårt kontaktformulär.

Vi utesluter allt ansvar av något slag (inklusive försumlighet) för tredje part information eller annat material som görs tillgängligt på, eller som kan nås med hjälp, denna webbplats.

Du är ensam ansvarig för att utvärdera alla tjänster som erbjuds av tredje part via webbplatsen eller på Internet. Vi kommer inte att vara en part i eller på något sätt ansvariga för några transaktioner mellan dig och tredje part. All personlig information som du kanske vill lämna till tredje part sker på egen risk.

Annonser:

Även om vi erbjuder gratis annonsering på denna webbplats, Vi är fria att vägra en annons för denna webbplats utan någon förklaring.

Kommentarer är stängda.