Link Exchange

Ju lutem vendosni një lidhje në faqen tuaj duke iu referuar të gëzojnë Tanzani.

Ju mund të zgjidhni për mundësitë e mëposhtme, në kombinim me tekst:
"Enjoy Tanzaniaa, Travelguide Online për Tanzanisë!" :

1.)

Logo Enjoy Tanzania 200x89

2.)

Logo Enjoy Tanzania 300x190

 

3.)

Logo Enjoy Tanzania 300x225

 

4.)

Ose ju mund të përdorni vetëm një logo apo një link teksti të thjeshtë për faqen tonë të internetit, si.

Enjoy Tanzaniaa – Udhëzues online udhëtimit për Tanzanisë.

 

Ju falënderoj për bashkëpunimin tuaj dhe duke ndihmuar për të marrë ekspozimit Tanzania më shumë si një destinacion pushimi!

Komentet janë të mbyllura.